top of page

Opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego obuwia AGA dla osób starszych i osłabionych chorobami”

Fashion Accessories
EU-dofinansowaie.jpg

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego obuwia AGA dla osób starszych i osłabionych chorobami”

 

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój firmy AGA w oparciu o przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzorniczego, który umożliwi zaprojektowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej o nowym design. W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzone do oferty 10 nowych, unikatowych modeli obuwia damskiego AGA for SILVERS w 3 tęgościch, w 3 wersjach kolorystycznych w tym 2 modeli wyposażonych w geolokalizator. Projekt pozwoli na połączenie doświadczeń i potrzeb zawodowych pracowników AGA z umiejętnościami profesjonalnych projektantów oraz zaoferowanie produktu mającego realny wpływ na zdrowie i komfort użytkowników, zwiększając tym samym ich bezpieczeństwo i profilaktykę schorzeń stóp. Dodatkowo, AGA zakupi środki trwałe niezbędne do uruchomienia produkcji nowego obuwia w ramach inwestycji początkowej. Dzięki realizacji projektu firma będzie mogła rozszerzyć działalność i uruchomić produkcję nowych polskich produktów, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia efektywności sprzedaży i polepszenia wyników finansowych firmy.

 

Wydatki kwalifikowane w projekcie: 1 441 000,00 PLN

Dofinansowanie Funduszy Europejskich: 933 850,00 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

EU-dofinansowaie.jpg
bottom of page